Høymyrmarka Familiebarnehage
Forsiden
Familiebarnehage
Satsingsområde
Vi jobber her
Vedtekter
Referanser
Barnehageplass
Åpningstid
Dokumentmappe
Bildegalleri

Høymyrmarka familiebarnehages satsingsområde:

Fysisk aktivitet og kommunikasjon. Barna skal få positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring, og få gode erfaringer med varierte bevegelser og utfordringer. Barna oppmuntres til å utrykke seg, kropslig og verbalt.
( 12/05/2017 )