Høymyrmarka Familiebarnehage
Forsiden
Familiebarnehage
Satsingsområde
Vi jobber her
Vedtekter
Referanser
Barnehageplass
Åpningstid
Sykdom og helse
Fra Barnehageforum
Dokumentmappe
Bildegalleri

edf40wrjww2utHPContent:FullText

Søknader til Høymyrmarka familiebarnehage gjøres elektronisk på søknadskjema som ligger på www.asker.kommune.no. Opptakskriteriene står i vedtektene. Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars, men søknader og opptak kan gjøres gjennom hele året, hvis det er ledige plasser i barnehagen.

Høymyrmarka familiebarnehage følger kommunale betalingssatser som for tiden er kr. 2.730,- pr mnd. I tillegg kommer kost +kr. 200,- pr mnd.

Det gis 30% søskenmoderasjon, og det er mulig å søke redusert oppholdsbetaling i henhold til Asker kommune´s takster.

Velkommen til oss!

                    


( 12/05/2017 )