Høymyrmarka Familiebarnehage
Forsiden
Familiebarnehage
Satsingsområde
Vi jobber her
Vedtekter
Referanser
Barnehageplass
Åpningstid
Dokumentmappe
Bildegalleri

Hva er Familiebarnehage?

 

 

Kjennetegn er:

 

·      Det er primært for de yngste barna.

·      Det daglige arbeidet utføres av assistenten.

·      Assistenten får veiledning og oppfølging av en førskolelærer.

·      Driften skal foregå i hjemlige omgivelser, primært i bebodde lokaler.

·      Driften foregår i små barnegrupper.

 

Det som her er beskrevet som familiebarnehagens kjennetegn, representerer spesielle kvaliteter. Familiebarnehagen tar utgangspunkt i sin egen barnehagevirksomhet og utvikler den.

 

Fordelene er:

 

·     Veiledning og oppfølging fra en førskolelærer (Lov om barnehager).

·     Hjemlige omgivelser i bebodde lokaler gir et oversiktlig miljø for barna og foreldrene.

·     Assistenten er tilstede hele åpningstiden (ingen vaktordning). Dette gir trygghet og nærhet til bare en voksen.

·     Barna og foreldrene blir godt kjent med assistenten.

·     God anledning til å samarbeide om barnets beste.

 

Siden barnegruppen er liten og nærheten tett, er det spesielt gode muligheter til å ta hensyn til det enkelte barns behov, vaner og interesser.

 

Pedagogisk veiledning:

 

I barnehagelovens forskrifter paragraf 4, stilles det som krav til veiledningen, at veileder skal ha førskolelærerutdannelse.

Den pedagogiske veiledningen i familiebarnehagen er en kvalitetssikring som er et vesentlig skille mellom familiebarnehager og dagmammavirksomheter.

 

 

Voksenrollen i familiebarnehagen:

 

·     Anerkjennelse og tydelighet skal ”gjennomsyre” vår voksenrolle, i     kommunikasjon med barn og foreldre.

·     Vi skal gi omsorg og varme, og skape trygghet for barn og foreldre.

·     Vi skal legge tilrette for barns mestringsglede.

 

 

Årsplan

 

Årsplan bygger på ” Lov om barnehager” og ”Rammeplan for barnehager”.

Den skal være et arbeidsredskap for personalet, og den skal gi foreldre informasjon og mulighet for påvirkning av mål og innhold.

 

 

 

 

 

 


( 12/10/2022 )